Versnel de verduurzaming van sociale huurwoningen

Verlaag energielasten, verhoog het wooncomfort

Versnel de verduurzaming van sociale huurwoningen

Verlaag energielasten, verhoog het wooncomfort

Als woningcorporatie sta je voor een uitdagende opgave

In 2050 heeft ook de gebouwde omgeving geen CO2-uitstoot. Om daar te komen moeten alle woningen in 2028 energiezuinig zijn, in 2030 aardgasvrij zijn en uiteindelijk in 2050 CO2 neutraal zijn. Woningcorporaties en overheid hebben samen afspraken gemaakt om de woningvoorraad te verduurzamen, inclusief het verbeteren van de kwaliteit en het comfort van de woningen. Op dit moment hebben 580.000 huurwoningen, waarvan 250.000 sociale huurwoningen, een E-, F- of G-label. Daarnaast wordt meer dan 90% van de woningen nog met aardgas of andere fossiele energie verwarmd. De opgave is groot én complex. 

Energiezuinig

Alle woningen dienen een A, B of C energielabel te hebben. 

Aardgasvrij

In 2030 zijn 450.000 bestaande coöoperatiewoningen aardgasvrij en 675.000 bestaande sociale huurwoningen toekomstklaar geïsoleerd.

CO2 neutraal

Door stadsverwarming en eigen opwekking van elektriciteit.

Hoe pak je dit aan?

Versnel de verduurzaming van de woningvoorraad

Om dit te bereiken wil de sector de verduurzaming in de gebouwde omgeving aanzienlijk versnellen. Maar hoe doe je dat? Met 4 pakketten hebben wij een aanpak ontwikkeld om versneld en efficiënt de woningvoorraad te verduurzamen, met oog voor dragelijke woonlasten van de huurders.  

Versneld

In 12 maanden van initiatief tot contractvorming met aannemer

Efficiënt

Slimme balans tussen onderhoud en verduurzaming

Dragelijk

Verlaag de energielasten van huurders 

De pakketten

Voor welk jaar maak jij de woningvoorraad gereed? Neem contact op met Frans en ontvang een voorstel op maat.

2023

Leefbaarheid & comfort

2028

Toekomstklaar isoleren

2030

Gasvrij wonen

2050

CO2-neutraal wonen

In 12 maanden van initiatief tot contract

In de praktijk zien we dat verduurzamingsprojecten al snel 36 maanden in beslag nemen, van initiatief tot contract. Met onze aanpak doorlopen wij in 12 maanden wij het proces van initiatief tot en met contractvorming met de aannemer, waarbij wij jouw belangen behartigen, bewaken, borgen én realiseren. 

Maand 1

Initiatief

Maand 3

Planontwikkeling

Maand 6

Planuitwerking

Maand 12

Contractvorming

Start realisatie

Hier hebben wij de verduurzaming van huurwoningen versneld

Onderhouden woongebouw Schoonhetenstraat
216 woningen

Schoonhetenstraat te Den Haag

200 woningen

Bosleeuw te Amsterdam

218 woningen

Guntersteinweg e.o. te Den Haag

19 historische panden

Amsterdam

Planresult Rijnland, al meer dan 25 jaar een gewaardeerde partner

Benieuwd naar een aanpak om de verduurzaming te versnellen?

Neem contact op met Frans en ontvang een voorstel op maat.
Frans van der Maas Planresult Rijnland