Logo placeholder-01

Privacybeleid

We behandelen jouw informatie vertrouwelijk

We respecteren de privacy van al onze gebruikers van de site (www.planresultrijnland.nl). We dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken je gegevens alleen om aan de diensten, waar je om gevraagd hebt, te kunnen voldoen.

1. Gegevens die wij verzamelen

Wanneer je onze websites bezoekt

Je bent vrij onze websites te bezoeken en te verkennen zonder persoonlijke informatie over jezelf te verstrekken. Wanneer je een website bezoekt of jezelf registreert of een contactformulier invult, verzoeken wij je persoonlijke informatie over jezelf te verstrekken en verzamelen wij navigatie-informatie.

Wanneer je onze website bezoekt

Dit verwijst naar alle informatie die je vrijwillig aan ons verstrekt en die jouw persoonlijk identificeert, inclusief contactinformatie, zoals uw naam, e-mailadres, bedrijfsnaam, telefoonnummer en andere informatie over jezelf of je bedrijf. Persoonlijke informatie kan ook informatie bevatten over type bezoeker, zowel prospect als klant en informatie over jou die beschikbaar is op het internet, zoals van Facebook, LinkedIn, Twitter en Google, of openbaar beschikbare informatie die we verkrijgen van dienstverleners.

Persoonlijke informatie omvat ook navigatie-informatie wanneer dergelijke informatie direct of indirect een individu kan identificeren. Navigatie-informatie heeft betrekking op informatie over je computer en je bezoeken aan deze website, zoals het IP-adres, geografische locatie, browsertype, verwijzingsbron, duur van het bezoek en bekeken pagina’s. Zie het gedeelte “Navigatie-informatie” hieronder.

2. Hoe gebruiken wij de informatie die we verzamelen?

Gegevens t.b.v. de bedrijfsvoering

Het verzamelen en beheren van persoonsgegevens vindt plaats ten behoeve van het uitvoeren van de aan Planresult Rijnland verstrekte opdrachten:

Wij verzamelen persoonsgegevens die de opdrachtgever ons verschaft door verstrekking van visitekaartje, toesturen van een e-mail met handtekening of gegevens of via contactformulier wat ingevuld is op onze website.

Onder deze persoonsgegevens worden verstaan: titel, voor- en achternaam, bedrijfsnaam, KvK-nummer en btw-nummer (indien van toepassing), geboortedatum, woon- of vestigingsadres (inclusief postcode, plaats en land), telefoon- en faxnummer, BSN nummer en handtekening.

Toestemming gebruik/ delen met derden

Opdrachtgever verleent bij opdrachtverstrekking tevens toestemming voor het opslaan en gebruik van de, voor uitvoering van de opdracht benodigde, persoonlijke gegevens. Deze toestemming van de opdrachtgever omvat tevens toestemming voor gebruik benodigde persoonsgegevens van huurders/gebruikers van het onroerend goed van de opdrachtgever. 

Formulering van deze toestemming zal op de offertes en opdrachtbevestigingen worden vermeld. 

Bij officiële indieningen van aanvragen vergunning, meldingen e.d. bij (semi-)overheidsinstanties wordt separaat toestemming gevraagd middels een toestemmingsformulier. De verstrekte BSN nummers worden bij de projectgegevens digitaal opgeslagen.

Planresult Rijnland maakt in het kader van dienstverlening gebruik van de diensten van derden, zoals boekhouder, aannemingsbedrijven, onderaannemers, adviesbureaus, website- en marketingbureaus, IT-onderhoudsbedrijven, e.d.

Deze dienstverleners ontvangen enkel de persoonsgegevens die zij nodig hebben voor de uitvoering van de door hen te verrichten diensten. Zij mogen deze persoonsgegevens zonder uw voorafgaande toestemming niet voor andere doeleinden aanwenden of openbaar maken. 

Functionaris gegevensbescherming

De verantwoordelijkheid van de naleving AVG en dus gegevensbescherming ligt bij de directie van Planresult Rijnland. De uitvoering daarvan is grotendeels gedelegeerd aan het secretariaat van Planresult Rijnland.

Hoe kan ik mijn persoonsgegevens inzien of actualiseren?

Het is belangrijk dat de gegevens in onze database actueel en juist zijn. U heeft het recht om de gegevens die wij over u verzameld hebben in te zien, daarin wijzigingen aan te brengen dan wel deze gegevens te laten verwijderen.

Wij verkopen nooit persoonlijke informatie

Je privacy is onschendbaar voor ons. Dit dragen wij uit door alle persoonlijke informatie die je met ons deelt, via formulieren op de website, telefonisch of anderszins vertrouwelijk te behandelden en nooit met derden te delen voor commerciële doeleinden. We zullen je persoonlijke gegevens zonder jouw toestemming nooit ter beschikking stellen aan derden. 

Gebruik van persoonlijke informatie

In aanvulling op het gebruik dat elders in dit privacy beleid wordt genoemd, kunnen wij je persoonlijke informatie gebruiken om:

Gebruik van navigatie-informatie

Wij gebruiken navigatie-informatie om de websites te beheren en te verbeteren. We kunnen ook gebruik maken van navigatie-informatie alleen of in combinatie met persoonlijke informatie om je te voorzien van gepersonaliseerde informatie over Planresult Rijnland. 

Gebruik van navigatie-informatie

Binnen Planresult Rijnland wordt er gebruik gemaakt van marketing automation software om al het websitegedrag te analyseren en persoonlijke gegevens op een veilige en vertrouwde manier te beheren. Planresult Rijnland kan op basis van deze gegevens persoonlijke content delen door middel van doelgerichte advertenties, en/of het toesturen van e-mails. 

Beveiliging van je persoonlijke informatie

Persoonlijke informatie die je verstrekt worden door ons of partners beveiligd op computerservers in een gecontroleerde, veilige omgeving, beschermd tegen onbevoegde toegang, gebruik of openbaarmaking. Alle persoonlijke informatie wordt beschermd door middel van passende fysieke, technische en organisatorische maatregelen.

Externe websites

Onze websites bieden links naar andere websites aan. Wij hebben geen controle over, en zijn niet verantwoordelijk voor, de inhoud of praktijken van deze andere websites. Het feit dat wij dergelijke links aanbieden, betekent niet dat wij deze andere websites, hun inhoud, hun eigenaars of hun praktijken onderschrijven. Dit privacy beleid is niet van toepassing op deze andere websites, die zijn onderworpen aan enig privacy- en ander beleid dat deze externe websites hebben.

3. Cookies en soortgelijke technologieën

Cookies

Planresult Rijnland maakt gebruik van cookies en andere technologieën om het online gebruiksgemak voor jou te vergroten en om na te gaan hoe je de site gebruikt, zodat wij op basis daarvan de kwaliteit van onze diensten en website kunnen verbeteren. Door de cookies kunnen we op externe sites advertenties laten zien; Advertentie netwerken (o.a. Google AdSense / Google Ads) die op externe sites adverteren kunnen cookies plaatsen of kunnen web beacons gebruiken om informatie in te winnen. www.planresultrijnland.nl heeft geen toegang tot- of controle over deze cookies die worden gebruikt door derden adverteerders. Lees in onze cookieverklaring hoe wij omgaan met cookies.

Adverteren

Wij werken samen met advertentienetwerken om advertenties op onze website weer te geven of om onze advertenties op andere sites te beheren. Onze advertentienetwerkpartner gebruikt cookies en web beacons om informatie te verzamelen over je activiteiten (niet jouw naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer) op deze en andere websites om je gerichte reclame aan te bieden op basis van jouw interesses. Als je niet wilt dat deze informatie wordt gebruikt om je gerichte advertenties aan te bieden, kun je jezelf uitschrijven door hier te klikken: https://www.youronlinechoices.eu/. Houd er rekening mee dat dit niet betekent dat je jezelf afmeldt voor het ontvangen van reclame. Je blijft generieke advertenties ontvangen.

Als je cookies wilt uitschakelen, kan je dit doen via je eigen browser. Meer gedetailleerde informatie over het beheer van cookies met specifieke webbrowsers kunnen worden gevonden op de browsers betreffende websites.

Heb je vragen over onze Privacy Policy? Stuur een e-mail naar info@planresultrijnland.nl.