Logo placeholder-01

 projecten

Beneluxlaan

Utrecht
Creëren
In voorbereiding

Om de doorstroming vanuit de sociale woningbouw te bevorderen ontwikkelen wij ca. 200 appartementen in het middenhuur-segment. De woontoren, ontworpen door OZ architects, verrijst in Utrecht. Wij verzorgen de planontwikkeling en het projectmanagement vanaf het initiatief tot en met de uitvoering.

Westflank Noord fase 3b en 3c

Utrecht
Creëren
Opgeleverd

Voor een indrukwekkend nieuwbouwproject naast Utrecht Centraal Station hebben wij samen met adviseurs een integraal ontwerp uitgewerkt. De twee woontorens voorzien van een commerciële plint, tellen in totaal 120 woningen. De logistieke opgave maakte het project voor ons zeer uniek. 

Oranje Nassaulaan 21

Amsterdam
Creëren
In uitvoering

Vlak naast het Vondelpark worden zes hoogwaardige appartementen ontwikkeld. Het ontwerp is van Rijnboutt Architecten en het nieuwe gebouw is prachtig geplaatst binnen de bestaande context. Wij verzorgen de aannemersselectie, sturen de bouwteamfase aan en zijn verantwoordelijk voor de kopersbegeleiding.

Onze Lieve Vrouwe Abdij

Oosterhout
Onderhouden
Opgeleverd

De Onze Lieve Vrouwe Abdij staat voor een ingrijpende, maar mooie opgave. Om op lange termijn een economisch gezonde Abdij te realiseren hebben we met nieuwbouw, renovatie en herbestemming een efficiënter gebruik van de beschikbare ruimten mogelijk gemaakt. Wat ons betreft een geweldig voorbeeld waarbij we met respect voor het verleden een nieuwe toekomst mogelijk maken.  

Zeedijk e.o.

Amsterdam
Onderhouden
In voorbereiding

De portefeuille van NV Zeedijk telt zo’n 120 (voornamelijk) historische panden. De wens is uitgesproken om te onderzoeken hoe een verduurzamingsslag kan worden gemaakt. Met het maken van tien energiescans kan voor de gehele portefeuille een visie op verduurzaming en energiebesparing worden ontwikkeld. Daarnaast worden negen beeldbepalende panden ontwikkeld tot woningen en horeca, met hoge eisen ten aanzien van geluid, brand, ontsluiting en energieverbruik. Hierdoor is comfortabel en energiezuinig wonen ook mogelijk in het oudste deel van Amsterdam.

 

Schoonhetenstraat

Den Haag
Onderhouden
Opgeleverd

De 216 Vestia-woningen aan de Schoonhetenstraat kunnen weer minimaal 25 jaar mee. Vloeren, daken en gevels zijn geïsoleerd om energie te besparen. Keukens, badkamers en toiletten zijn vervangen. En er zijn kunststof kozijnen met triple beglazing geplaatst. Het resultaat? Tevreden bewoners en een hoger energielabel. Om dit voor elkaar te krijgen hebben wij Vestia ondersteund met een haalbaarheidsanalyse, bouwkundige inspectiewerk en tekenwerk.

Guntersteinweg e.o.

Den Haag
Onderhouden
Opgeleverd

In Moerwijk zijn 10 woonblokken met in totaal 218 woningen verduurzaamd. De gevel is vernieuwd (RC waarde 7.0), vloeren en daken zijn geïsoleerd en in de woningen is individuele mechanische ventilatie aangebracht. Naast de verduurzamingswerkzaamheden zijn ook direct de onderhoudswerkzaamheden aan de keuken/badkamers/toiletten, balkon en woningentrees uitgevoerd.

De Gaarde

Den Haag
Onderhouden
Opgeleverd

De 148 woningen aan de Gaarde van Haag Wonen kunnen weer 25 jaar mee. Vloeren, daken en gevels zijn geïsoleerd om energie te besparen. Keukens, badkamers en toiletten zijn vervangen. En er zijn kunststof kozijnen met triple beglazing geplaatst. Het resultaat? Tevreden bewoners en een hoger energielabel. Om dit voor elkaar te krijgen hebben wij Haag Wonen ondersteund met bouwadvies.

Bosleeuw 3

Amsterdam
Onderhouden
Opgeleverd

De 170 woningen aan de Granidastraat e.o. in Amsterdam kunnen weer 25 jaar mee. Vloeren, daken en gevels zijn geïsoleerd om energie te besparen. Keukens, badkamers en toiletten zijn vervangen. En er zijn kunststof kozijnen met triple beglazing geplaatst. Het resultaat? Tevreden bewoners en een hoger energielabel. Om dit voor elkaar te krijgen hebben wij Hemubo ondersteund met de werkvoorbereiding en uitvoeringsbegeleiding.

Villa Vondel

Amsterdam
Vernieuwen
Opgeleverd

Grenzend aan het Vondelpark werken wij aan de herontwikkeling van een klassiek ogende villa uit 1920 in de karakteristieke Bauhaus stijl, tot een eigentijds gebouw met vier exclusieve woningen. Wij verzorgen de begeleiding en stellen de verkoopdocumentatie op voor de ontwikkelaar van dit bijzondere project.

NCIA

Den Haag
Vernieuwen
Opgeleverd

Voor de huisvesting van NCIA, de ICT-dienstverlener van de NAVO, hebben wij een bijdrage mogen leveren aan de tender, het contractmanagement en de ontwerpfase. De circa 11.000m² nieuwbouw en 13.500m² renovatie zijn in 2019 afgerond. 

Bleek 7

Woerden
Vernieuwen
Opgeleverd
In 6 maanden tijd is het kantoor aan de Bleek 7 volledig verbouwd. Het pand, gebouwd in de jaren 80, had een hoog energieverbruik, het binnenklimaat was slecht en de uitstraling gedateerd. Het pand stond om die reden voor 80% leeg. Om nieuwe huurders aan te trekken is op het gebied van energie, uitstraling en comfort het pand flink verbeterd, bijvoorbeeld met het isoleren van dak en gevels, het toepassen van warmtepompen, LED-verlichting en zonnepanelen, het vernieuwen van het interieur, inclusief een vide bij de entree en het aanbrengen van koeling en ventilatie.

Bleek 17

Woerden
Vernieuwen
Opgeleverd
In een kleine 9 maanden hebben we de renovatie van de Bleek 17 in Woerden afgerond. Het pand is van het gas afgehaald door met een LBK/VRF systeem te werken, is rondom geïsoleerd met behoud van bestaande gevelelementen en is voorzien van zonnepanelen. Met bewegingssensoren op de led verlichting en op de zon reagerende screens zijn slimme technologieën toegepast om het energieverbruik te optimaliseren. Het pand is bovendien binnen volledig getransformeerd.

Creamy Creation

Boxmeer
Vernieuwen
In uitvoering

Het kantoor van Creamy Creation krijgt een enorme facelift en verduurzamingsslag. De gehele gevel wordt vervangen door gevelbeplating en aluminium kozijnen. Het dak wordt geïsoleerd conform nieuwbouwnormen. Het energielabel gaat van label G naar A+. Het kantoor wordt “a greater place to work” waar medewerkers en klanten prettig kunnen verblijven. Planresult Rijnland verzorgt namens de opdrachtgever het projectmanagement.

De Oude Molen

Amstelveen
Vernieuwen
In voorbereiding
De kantoren aan de Oude Molen 1 en 4, welke onderdeel waren van de voormalige Kruitfabriek, worden verduurzaamd van energielabel G naar A. De maatregelen zijn gericht op het isoleren via de binnenzijde, het vervangen van glas en installatietechnische maatregelen en passen binnen de beperkingen van de rijksmonumentstatus. Warmtepompen wekken een groot deel van de energiebehoefte op. De luchtbehandelingsinstallatie wordt vervangen door een warmteterugwin-systeem.